KVKK Metni Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Değerli üyemiz;

"Veri sorumlusu" sıfatıyla,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu ("KVKK") uyarınca; vermiş olduğunuz onay dahilinde ve asağida açıklanandığı çercevede kişisel bilgilerinizi işleyebilecek  ve mevzuatın izin verdigi ölçüde 3.kişilere açıklıyabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacları ve hukuki sebepleri

şirketimiz DEMİRKOL TAAHHÜT İNŞAAT SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ ne baglı CİFTCİNİNDUNYASİ.COM sayfasına üye olmak maksadıyla vermiş olduğunuz ad,soyad,e-posta,telefon numarası gibi bilgileri siteye üyeliginizin devamını sağlamak,müşteri veri tabanı oluşturmak, müşterileri tanımak ve iletişimi arttırmak,veri analizi ve araştırma yapabilmek,hizmet kalitesini artırmak icin depolanarak saklanmasına,müşteri veya tüketici talepleri analizi gibi sebeplerle işlenmesine devam edilecektir.Kişisel verileriniz;siteye üyelik sırasında vermiş olduğunuz açik rızanız doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla kimlere aktarılabileceği;

Kişisel verilerinizin,mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara;faliyetlerimizi yürtmek üzere hizmet aldığımız,iş birliği yaptığımız,program ortağı kurulusları ve diğer üçüncü kişilere üyelik için gerekli bilgilerin tutulmasi amacıyla KVKK'da öngörülen sartlara uygun olarak aktarılabilir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri;

Kişisel verileriniz CİFTCİNİNDUNYASİ.COM sitesinde üye olduğunuz sırada ad,soyad,e-mail ve telefon bölümünü doldurmanız suretiyle toplanmıştır,

KVKK'nın 11,maddesi gereği haklarınız;

veri sorumlusu"DEMİRKOL TAAHHÜT İNŞAAT SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ; murat çesme mahhalesi sultan murat caddesi no48/b büyükçekmece-istanbul adresinde yazılı olarak basvurarak veya kayıtlı elektronik posta adresi  [email protected]  mail adresine basvurmak suretiyle,kişisel verilerinizin;

a)işlenip işlenmediğini öğrenme

b)işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme

d)yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3,kişileri bilme

e)eksik/yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

f)KVKK'nın 7,maddesinde öngörülen şartlar çercevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme

g)aktarıldığı 3,kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

h)munhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya cıkmasına itiraz etme

i)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınizı kullanabilirsiniz

Basvurularınızda,

a)Adınız,soyadınız ve basvuru yazılı ise imzanız

b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlari için T.C. kimlik numarası,yabancılar için uyruğu,pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

c)Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz

d)Varsa bildirime esas elektronik posta adresi,telefon ve faks numaranız

e)Talep konusu

bulunması zorunludur

Saygılarımızla