Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR VE ÜRÜN/HİZMET(LER)

1.1 SATICI/

Unvanı : PORTAL UZERINDE OLUSTURULAN UYELIK ISLEMINDE KISNIN BEYAN ETMIS OLDUGU KISISEL BILGILERI ESAS ALINACAKTIR.

Adres :

Telefon :

Adres :

1.2 ALICI:

Teslim Edilecek Kişi

Ad / Soyad / Unvan :PORTAL UZERINDE OLUSTURULAN UYALIK ISLEMINDE KISININ BEYAN ETMIS OLDUGU KISISEL BILGILERI ESAS ALINACAKTIR.

T.C. Kimlik Numarası :

Adres :

Cep Telefonu :

E-posta :

MADDE 2: ÜRÜN/HİZMET(LER) VE ÖZELLİKLERİ

ALICI, aşağıda işaretlemek suretiyle onayladığı, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen ürünleri satın almıştır. Satın alınan ve Ürün//Hizmetin türü, miktarı, marka, KDV dahil satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 3: KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın SATICI’ya ait www.ciftcinindunyası.com web-sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme’de ve önbilgilendirme formunda bahsi geçen nitelikleri haiz, madde 2’de belirtilen, ürünlerin/hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön bilgilendirme formu ve ALICI adına gönderilecek ürünlerin/hizmetlerin ücretlerini içerir fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 4: ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

4.1. ALICI Sözleşme konusu ürün/hizmetler için, toplam sipariş tutarı üzerinden yukarıda belirtilen bedelleri ödemekle yükümlüdür.

4.2. Sözleşme’nin akdedilmesi için, işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

4.3. Sözleşme konusu ürün/hizmetler, her bir sipariş için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına ve ürün/hizmetin mevsimsel ve hava koşullarına bağlı olarak ürün/hizmet bedellerin ödenmesini müteakip en geç 10 gün içerisinde sipariş ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim/ifa edilir.

4.4. Sözleşme konusu ürün/hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanarak SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli SATICI’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5. ALICI, Sözleşme konusu ürün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.6. Sözleşme konusu ürün/hizmet, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.

4.7. Ürün/hizmet teslimi sırasında istenildiği taktirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu aksi taktirde ürün/hizmetin teslim edilmeyeceğini,

4.8. SATICI, Sözleşme konusu ürün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.9. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.10. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sipariş konusu ürün/hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması ve/veya Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan SATICI ALICI’ya durumu bildirerek, sorumluluğundan kurtulacaktır. Böyle bir durumda ALICI tarafından ödeme yapılmış ise; ALICI’ya ödeme iadesi yapılacaktır.

4.11.Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. Ürün/hizmetin ALICI tarafından kullanılması veya başka bir gerekçe ile iadesinin mümkün olmaması halinde yine aynı süre içerisinde ALICI’ya SATICI’ya ürün/hizmet bedeli ödenecektir

4.12.SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.13. Sözleşme konusu ürün/hizmetin stokta bulunmadığı ve/veya mevsim ve hava şartları değişikliği nedeniyle ürün/hizmetin yetişmemesi, bozulması hallerinde SATICI’nın ALICI’yı durumdan haberdar etmesi ve ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedelin en geç 10 gün içinde ALICI’ya iade edilmesi şartıyla SATICI’nın Sözleşme konusu ürün/hizmeti teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

4.14. 18 yaşından küçük kişiler SATICI internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/hizmetlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamaz.

4.15. Ürün/hizmetlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır. ALICI internet sitesinden kredi kartı, havale veya EFT ile alışveriş yapabilir. Kredi kartı ile verilen siparişler verildikleri an işleme alınamayacak olup, kredi kartından işbu Sözleşme uyarınca ALICI tarafından ödenmesi gerekli meblağın blokesinin yapıldığı ya da bu tutardaki havale – EFT bedelinin SATICI hesabına ulaştığının SATICI yetkilileri tarafından tespit edildiği an söz konusu siparişlerin işleme alınması mümkün bulunmaktadır. Havale veya EFT ile ödeme yapılması halinde, SATICI hesabına iki gün içinde ALICI ödemelerinin geçmemesi durumunda siparişler iptal edilmektedir.

4.16. ALICI, sözleşme konusu ürün/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

4.17. Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir.Sadece IS ORTAKLIGI(GET) kapsaminda satisa sunulan urunlerin urun detay bolumunde  bolgeye ve kargonun miktarina gore degisen kargo ucretlerini otomatik olarak gorebilirsiniz,IS ORTAKLIGI(GET) kapsaminda satilan urun veya urunlerin Kargo bedeli, ALICI’ya ait olup, ürün/hizmet meblağına göre belirlenecektir. 

 

4.18. Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri gibi bilgileri Bankası ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin Bankası ile arasındaki sözleşme esaslarına göre belirleneceğini kabul eder.

4.19.  KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

Kredi kartına iade talebi bulunması halinde, ALICI’ya nakit iadesi yapılması mümkün değildir. SATICI yükümlülüğü, kart ile alışveriş yapılan tutarı bankaya ödemekten ibarettir. Kredi kartı iadeleri, Bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde ve SATICI’nın Bankalar ile yapmış olduğu sözleşmeler dâhilinde yapılmaktadır. Bu çerçevede taksitli alışveriş iadelerinde ALICI şimdiden, ürünü kaç taksit ile aldı ise Bankanın kendisine ödemeyi de taksitle yapabileceğini bildiğini ve buna muvafakati olduğunu kabul etmektedir. SATICI’nın bankaya tek seferde iade talimatı vermesi durumunda dahi, kredi kartlarına iadeyi her ay karta bir taksit iadesi şeklinde Banka tarafından aktarılabilmektedir. ALICI işbu maddeyi okumuş ve kabul etmiş olduğunu taahhüt eder.

4.20. KAPIDAN ÖDEME İLE HAVALE/EFT ÖDEME SEÇENEKLERİNDE İADE PROSÜDÜRÜ

Kapıdan ödeme ile Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) Havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

Teslimat Şekli ve Adresi                                   :

Teslim Edilecek Kişi                                         : 

Teslim Edilecek Kişinin İletişim Bilgileri                     :

 Teslimat Adresi                                               :

 Fatura Adresi                                                  :

Teslimat kargo şirketi YURTICI KARGO aracılığı ile ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

 

4.21. Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanımına yöneliktir. Toptan ve/veya yeniden satış amaçlı siparişler için ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar. Toptan satış ve/veya yeniden satışlar için SATICI ile ayrıca ciftcinindunyasi.com adresi üzerinden veya web sitesinde belirtilen SATICI telefon numarası üzerinden iletişime geçilebilir.

4.22. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanıp SATICI’ya ulaşmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5: CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ nın yukarıda bildirilen adresine iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün/ürünlerin ALICI'ya ulaştığı şekilde hasarsız olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, ALICI'ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ ya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün/ürünlerin bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkının 14 gün içinde kullanılması halinde ürün/ürünler SATICI’ya, ALICI tarafından kargo ile iade edilir ve bu durumda kargo ücreti SATICI’ya aittir. Bu hakkın kullanılması halinde;

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası,

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 6: CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

6.1. ALICI ciftcinindunyasi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve mesafeli satış sözleşmesini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi ve Mesafeli Satış Sözleşmesini elektronik ortamda teyit etmekle, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.2. Mesafeli sözleşmelerde tüketici, 14(ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

6.3. Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 7: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a) 27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği"nin 2. Maddesinin 2/ğ nolu bendi gereği "Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.”

b) 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik'in 15. Maddesinde sayılan sözleşmeler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

c) ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak SİPARİŞ VEREN/ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder

MADDE 8: TEMERRÜT HALİ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’ nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, FESHİ VE İADE

SATICI, ALICI’nın iş bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme, ön bilgilendirme formu ve Pulat Çiftliği Web Üyelik Sözleşmesinde belirtilen şekilde yerine getirmediği takdirde süre vermeksizin Sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün/hizmeti sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir.

Bununla birlikte SATICI, ALICI’nın siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez. Bu halde ALICI Sözleşme’yi feshedebilir.

Sözleşme’nin sona ermesi ve feshi durumunda iade, SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ALICI’ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

MADDE 10: ŞİKAYETLERİN ÇÖZÜMLENMESİ ve YETKİLİ MAHKEME

Tüketici şikayet ve itirazlar SATICI’nın ciftcinindunyasi.com web adresine elektronik ortamdan yapılabilir veya (0212)8613534 nolu telefon numarası aranmak suretiyle iletilebilir.

Bunun yanı sıra tüketici şikâyet ve itirazları konusunda başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

Sözleşmenin bir örneği ALICI tarafından belirtilen işbu Sözleşme’nin madde 1.2’sinde yer alan e-posta adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomotik olarak gönderilmiştir.

Belirtilmis olan alim satim islemlerinde ciftcinindunyasi.com satis portali uzerinden kredi karti veya kapida odemeli sekilde sadece ISORTAKLIGI(GET) kapsaminda satisa sunulan urunlerde gerceklestirmek soz konusudur.Hernekadar satici ciftcinindunyasi.com satis portali olarak gozuksede urunlerin esas saticilari urun detay bolumunde kisisel bilgileri yer alan gercek kisiler olup ciftcinindunyasi.com satis portali sadece aracilik hizmeti vererek sundugu isortakligi(get) sistemi ile saticilarin ve alicilarin guvenli bir sekilde alis veris yapmalarina imkan sunmaktadir.CIFTCININDUNYASI.COM satis portalini kullanan her kullanici bu sozlesmede yazan maddeleri okuyup anladigini ve uyelik sistemine kayit olurken onay vererek  kabul ettigini beyan eder.

Siparişin işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle satınalma işleminin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI işbu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.