Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Çiftçinin Dünyası internet sitesi altında sunulan hizmetleri sunan MURATCESME MAHALLESI SULTAN MURAT CADDESI NO48/B  BUYUKCEKMECE-ISTANBUL  adresinde mukim Demirkol Taahhüt İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ( “ÇiftçininDünyası”)  ile, www.ciftcinindunyasi.com internet sitesine üye olan veya üye olmaksızın internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan (“Kullanıcı”) arasında elektronik olarak onaylamıştır.

2.Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcı tarafından www.ciftcinindunyasi.com alan adı ve buna bağlı alt alan adları (“İnternet Sitesi”) altında sunulan hizmetlerin kullanım şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Genel Hak ve Yükümlülükler

3.1 Kullanıcı, ÇiftçininDünyası sistemine üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, ÇiftçininDünyası’nın bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Kullanıcı sorumlu olup, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bu sebeple uğrayabileceği zarardan ÇiftçininDünyası’nın  herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.2 Kullanıcı tarafından, ÇiftçininDünyası sistemi kullanılırken ve sisteme her türlü içerik temin edilirken Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ve yürürlükteki her türlü mevzuata uygun davrandığını, bu içeriklerin genel ahlaka uygun olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını (kişilik hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, vb.) ihlal etmediğini; aksi yöndeki davranışından dolayı ÇiftçininDünyası’nın uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde kendisi veya diğer Kullanıcılar tarafından temin edilen içeriklerin (yorum, yazı, fotoğraf, video, ilan, vb.) bunu ilk olarak yükleyen kişiye ait olduğunu ve bu nedenle ÇiftçininDünyası’nın bu içerik nedeniyle herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kullanıcı kendisi tarafından temin edilen içerik nedeniyle münhasıran sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı doğabilecek her türlü ihtilaf ve tazminat talebinden ÇiftçininDünyası’nı bağışık tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinde online ödeme yöntemleri ve kredi kartı kullanımı gerektiren işlemlerde, kart malikinin rızası ile işlem yapacağını, ters ibraz nedeniyle oluşacak avukatlık masrafı dahil her türlü masraf ve zarardan münhasıran sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5 Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici işlemlerde (spam, virus, truva atı, kötü niyetli diğer yazılımlar, vb.) bulunmayacağını veya bu yönde işlemlerde bulunan üçüncü kişilerle irtibat içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 Kullanıcı tarafından, işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi ve/veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer merciler tarafından talep edilmesi halinde, ÇiftçininDünyasıKullanıcı’nın oluşturmuş olduğu hesabı askıya alma, silme ve bir daha hesap açma imkanını elinden alma hakları ve bunlardan bağımsız olarak tazminat talep etme hakkı saklıdır.

3.7 İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ÇiftçininDünyası’nın her zaman tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırma, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı, ÇiftçininDünyası’nın bu yöndeki işlemine peşinen rıza göstermekte olup, bu nedenle ÇiftçininDünyası’ndan bir tazminat talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

3.8 Kullanıcı, yasal ve ticari sebeplerle, ÇiftçininDünyası tarafından kendisinin internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, erişim tarihi ve saati, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgileri saklamasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9 Kullanıcı tarafından, kişisel bilgilerinin ÇiftçininDünyası veya iş ortakları tarafından tanıtım, haberleşme ve reklam amacıyla kullanılabileceğine, bu hususta kendisine, İnternet Sitesi üzerinde aksi yönde beyanda bulunmadığı sürece, gerek e-posta ve gerekse kısa mesaj-SMS gönderilebileceğine rıza gösterilmiş olduğu kabul, beyan ve taahhüt edilir. Söz konusu kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması için ÇiftçininDünyası tarafından azami çaba sarf edilecek olup, bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı ÇiftçininDünyası’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

3.10 ÇiftçininDünyası tarafından, Kullanıcı’nın kişisel veri ve bilgileri yasal nedenlerden dolayı ve/veya resmi mercilerin talebi üzerinde, Kullanıcı’nın önceden izninin alınmasına gerek olmaksızın ifşa edilebilir.

3.11 ÇiftçininDünyası, İnternet Sitesi’nin sorunsuz çalışması için azami gayreti gösterecek olup, sistemin hatasız çalışacağını taahhüt etmemekte ve kullanıcıların verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı ÇiftçininDünyası’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. ÇiftçininDünyası münhasıran kendi takdirine bağlı olarak, İnternet Sitesi’nin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.

3.12 İnternet Sitesi ÇiftçininDünyası’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir ve ÇiftçininDünyası bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan hiç bir surette sorumlu değildir.

3.13 ÇiftçininDünyası’nın, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Internet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketlerden dolayı ÇiftçininDünyası’nın hukuki ve cezai talepleri ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

4. Sözleşmenin Tadili

ÇiftçininDünyası, İnternet Sitesi’nde mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. İnternet Sitesi’nin kullanımı ya da siteye giriş yapılması ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme, Kullanıcı veya ÇiftçininDünyası tarafından herhangi bir sebeple üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

6. İhtilafların Hali

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlüğe Girme

Kullanıcı tarafından, üye olarak kayıt olması anından veya İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetleri kullanmaya başlamasından itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerinin okunduğu ve onaylandığı kabul edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gizlilik Politikası

ÇiftçininDünyası  müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, telefon, adres, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. ÇiftçininDünyası  sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece ÇiftçininDünyası bünyesinde kullanılmaktadır. ÇiftçininDünyası, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

ÇiftçininDünyası, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, ÇiftçininDünyası  müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla ÇiftçininDünyası iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. ÇiftçininDünyası’ndan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak günlük mail gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde ÇiftçininDünyası sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin ÇiftçininDünyası  arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasındaki iletişimin şifrelenmiş olarak gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Bu gizlilik açıklamasını, sitemizi ziyaret eden ve etkileşimde bulunan sizler tarafından sağlanan kişisel bilgilerin gizliliğine olan sıkı ve devam eden bağlılığımızı göstermek amacıyla yarattık. Sizin kişisel bilgilerinizin gizliliğini korumayı şirket politikamız olarak görüyoruz. Aşağıda, bu site için bilgi toplama ve bilgi yayma uygulamalarımızla ilgili açıklamaları bulabilirsiniz. Sizin gizliliğinizi korumanın öneminin farkındayız. Dolayısıyla bizim politikamız sizin, sitemizi kullanırken bilinçli tercihler yapmanıza ve bizim kişisel bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve koruduğumuzu anlamanıza yardımcı olmak üzerine kuruludur. Politikamız, yeni ortaya çıkabilecek teknolojiler, iş uygulamaları ve tüketici ihtiyaçları doğrultusunda sürekli değerlendirilecektir.